13 Temmuz 2019 Cumartesi

Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Enerji Verimliliği Derneği- Enerjini Topla Türkiye-Yılmaz Parlar

Enerjini Topla Türkiye

Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Enerji Verimliliği Derneği 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü Enerji Verimliliği ve Farkındalığın Artırılması amacında “Enerjini Topla Türkiye”

 konulu toplantısı Enerji Verimliliği Derneği’nin Kandilli’deki Genel Merkez binasında yapıldı.Toplantıya, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurul Başkanı Murat Kalsın ve Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aslan, Ekonomi yazarlar, Akademisyenler STK temsilcileri ve katıldı. 


 Hiperaktif geçen Toplantıda sunum, soru-cevap özetinde;


Türkiye enerji tüketiminin büyük kısmını teşkil eden sanayi kesiminde döngü devam ederken, endüstriyel verimliliğe bağlı olan duyarlı ekonomi gazetecilerin farkındalığa dikkat çekmesi için sürdürülebilir bir enerji geleceği etrafında birbirine örülmüş konular dile getirildi.


Enerji verimliliği, sürdürülebilir bir küresel enerji sisteminin ilk yakıtıdır. Çevresel ve sosyal faydalar sağlarken iklim değişikliğini azaltabilir, enerji güvenliğini artırabilir ve ekonomileri büyütebilir. Enerji verimliliği konusundaki eylemi arttırmak politika yapıcılar ve paydaşlarla birlikte çalışmak gerekliği aktarıldı.


Endüstriyel verimliliğin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Bilinçlendirilmiş insanlar, akıllı politikalarla sağlam bir temel çizerek ve yeni süreçler ve tasarımlar ile zorlukları ele alarak, yolculuğu hızlandıracak önlemleri almaları sağlanabilir. 


Akıllı binalar, yeni ve güçlü bir rekabet avantajı kaynağıdır. Akıllı kontrol, güvenlik ve enerji yönetimi sistemleri sayesinde fabrikalara ve ofislere, içlerinde bulunan endüstrileri daha iyi desteklemelerine, okullara ve hastanelere daha fazla etkiye sahip olmalarına yardımcı olunabilir.  


Enerji talebindeki büyüme ile enerji verimliliği geride bırakılıyor, ancak daha verimli bir dünya mümkün. 

Küresel enerji talebi, her yıl yaklaşık % 2 oranında artmaya devam ediyor.
Güçlü ekonomik büyümenin yol açtığı enerji talebini artıran güçler, enerji verimliliği konusundaki ilerlemeyi geride bıraktı. Sonuç olarak, enerji yoğunluğu - GSYİH birimi başına birincil enerji kullanımı iyileşme oranı artırmak hedefli çalışmalara odaklanmak.

Binalarda yaşam standardının ve hizmet kalitesinin düşmesine ve sanayi işletmelerinde üretim kalitesi ve miktarının azalmasına yol açmadan, birim başına ya da ürün başına enerji tüketiminde azalmayı sağlamak. 
Enerji verimliliği politikaları, Enerji tasarrufu ve verimliliği, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği, toplam sera gazı emisyonunun azaltılması, 2023 ulusal strateji hedeflerinde enerji talebin güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılık risklerini azaltmak, çevreyi korumak ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin verimliliğini artırmak gibi enerji politikalarının en önemli bileşenleri dile getirldi.  


Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin enerji yoğunluğunun milli gelir başına tüketilen enerjinin 2023 yılına kadar % 20'ye düşürülmesi hedeflendiği hatırlatıldı.


Yayınlanan, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında binalar ve hizmetler, enerji, ulaştırma, endüstri ve teknoloji, tarım ve kesişen alanlar olmak üzere kategoriler altında tanımlanan elliden fazla eylemi içerdiği söylendi. 

Beklenen enerji tasarrufu 2023 yılına kadar 10,9 milyar ABD doları yatırım yapıldığında 2033 yılına kadar beklenen tasarruf 30,2 milyar ABD dolar olacağı vurgulandı.
yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder